Toegangscontrole

Een toegangscontrolesysteem heeft tot doel om binnen een bepaald tijdsschema toegang te verlenen aan rechthebbenden.
Deze toegang wordt geregistreerd en kan alzo ook worden gecontroleerd.