Camera bewaking

Het is belangrijk om weten dat een camerabewakingssysteem het alarmsysteem niet vervangt. Het heeft echter wel een toegevoegde waarde in de registratie en verificatie van eventuele gebeurtenissen

Indien de camerabewaking wordt gekoppeld met buitendetectie, dan heeft dit een grote meerwaarde daar er reeds een signalisatie (geen buitensirene) plaatsvindt vóór de inbraak.

Camerabewaking is zeer geschikt voor het beperken en oplossen van winkeldiefstal.

Let op ! Om rechtsgeldig te zijn moet uw camerabewaking aangegeven zijn via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), alsook dient er een pictogram te worden geplaatst aan de ingang van het beveiligde domein dat er camerabewaking aanwezig is.