Brandbeveiliging

Wij plaatsen BOSEC genormeerde brandmeldsystemen.

Een brandmeldsysteem bestaat uit een centrale met noodbatterijen, de benodigde branddetectielussen en de bijhorende sirenes en eventueel telefonische melding.

Branddetectoren bestaan in verschillende technologiën :

- optische detectie : deze gaat een alarm veroorzaken wanneer er via een optische meting of een drempelwaarde rookdeeltjes wordt overschreden.
- thermische detectie : deze gaat een alarm veroorzaken wanneer er een bepaalde temperatuur wordt bereikt.
- thermovolumetrische detectie : deze technologie gaat alarm veroorzaken wanneer er zich een temperatuurstijging voordoet van een vooraf ingesteld aantal graden binnen een bepaalde tijdsbestek.
- multicriteria detector bestaat uit bovenstaande 3 technologiën en kan naar wens ingesteld worden in een off-functie of een combinatie waarbij 2 technologiën in alarm moeten gaan.
- branddrukknop : deze genereert handmatig een brandalarm door het indrukken (breek het glas) van deze branddrukknop.