Alarmsystemen

Alarmsystemen door ons geplaatst voldoen aan de strengste normeringen.
Wij zijn door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vergund voor het plaatsen van alarmsystemen onder het nummer 0478260577.
We zijn ook erkend door alle verzekeringsmaatschappijen onder het INCERT-nummer B-1643

In samenspraak met de klant wordt er door ons een risicoanalyse gemaakt van het te beveiligen pand, alzo bekomen we een risicograad en wordt er door ons een beveiligingsconcept uitgewerkt conform deze risicograad

Een alarmsysteem bestaat uit 3 groepen:

- Centrale + bediening : dit is het brein van uw alarmsysteem en gaat in hoofdzaak voor ons als installateur de complexheid van programmatie bepalen en voor U als klant het gebruiksgemak. Het alarmsysteem kan ook via IP-module in uw netwerk terecht komen zodat u het systeem kan bedienen met uw smartphone.

- Detectie : dit kan volumetrische detectie (vb. ruimtedetectoren dual/pir), perimetrische detectie (vb. deur/raamcontact, glasbreukdetectie, actief infrarood barrières) alsook branddetectie…enz zijn.

- Signalisatie : hieronder wordt verstaan binnen- en buitensirene, telefoonsturing, al dan niet aangesloten op een meldkamer, via vaste telefonie en/of GSM-interface. Push-meldingen via IP- module (3G, 4G-netwerk).

Belangrijke opmerking !
Het alarmsysteem dient conform Incert-normering jaarlijks te worden nagekeken door een erkende onderneming. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat het alarmsysteem jaarlijks wordt nagekeken. Gelieve ons hiervoor jaarlijks te contacteren.